Zamkniecie Firmy Limited

Proces zamknięcia firmy limited zależy od sytuacji finansowej Firmy. W wypadku firm, które posiadają zobowiązania w momencie zamknięcia stosuje się proces likwidacji. Jest to proces prawny, podczas którego wyznacza się likwidatora firmy, który przeprowadza kolejne etapy prowadzące do zamknięcia firmy.

Występują trzy główne rodzaje likwidacji:

1. Dobrowolna likwidacja Udziałowców. W tym wypadku udziałowcy decydują się zlikwidować firmę, która posiada wystarczające środki na to, by zapłacić wszystkie zobowiązania wobec swoich wierzycieli. Udziałowcy sami wyznaczają likwidatora i płacą mu za jego usługi (z majątku firmy).

2. Dobrowolna likwidacja Wierzycieli. W tym wypadku również udziałowcy decydują się zlikwidować firmę, ale firma nie posiada wystarczających środków na to by zapłacić wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli. Wierzyciele wyznaczają likwidatora i płacą mu za jego usługi (z majątku firmy, jeżeli takowy istnieje).

3. Przymusowa likwidacja. W tym wypadku sąd wydaje nakaz likwidacji. Z reguły nakaz ten jest wydawany na wniosek kogoś, komu firma dłużna jest pieniądze. W niektórych wypadkach o taki nakaz mogą wystąpić dyrektorzy firmy, zazwyczaj w wypadku, gdy ani oni ani udziałowcy nie są w stanie pokryć kosztów dobrowolnej likwidacji. Sąd wyznacza oraz pokrywa koszt likwidatora. Sąd może odzyskać część lub całość tych kosztów poprzez sprzedaż majątku firmy.

Alternatywną i o wiele prostszą metodą zamknięcia firmy jest Rozwiązanie firmy (Dissolution). Jest to idealny sposób do zamykania firm, które nie mają żadnych długów. Metoda ta może użyta również do zamknięcia niewypłacalnych firm, ale w tym wypadku zamknięcie firmy nie jest gwarantowane. Najogólniej rzecz biorąc metoda to polega na:

Stopniowym zaniechaniu wszelkiej działalności gospodarczej
Poinformowaniu pracowników oraz wystawienie P45
Odwołanie rejestracji na VAT
Spłaceniu wszelkich wierzycieli w tym HMRC
Poinformowanie odpowiednich urzędów
Zamknięcie konta bankowego
Dokonaniu rozliczenia
Sprzedaży majątku firmy
Proporcjonalne rozdystrybuowanie majątku pomiędzy udziałowców
Złożenie odpowiedniego wniosku do Companies House

Having previously experienced numerous delays in the completion of my accounts and submission to the relevant authorities by previous accountants, I have to say how much of a refreshing change it has been to have everything dealt with on time By ABS-Service Ltd.

Jaroslaw Zeglen Director

I dreaded each quarter as it came around until I met with the team at ABS-Service Ltd. For the last couple of years all I have had to do is present my paperwork by an agreed date and everything is taken care of. We then had a further chat and I have been able to reduce my VAT bill by over 50%.

Merry Beacham Marketing Manager

We've been dealing with ABS-Service Ltd for 3 years now and have always found their industry knowledge, expert advice and professional service provided by the 'Team' at ABS-Service Ltd a great resource for our company.

Sharon Laxtton Support Staff