Contractor Under CIS (Construction Industry Scheme)

Construction Industry Scheme (CIS) reguluje zasady dotyczące głównych wykonawców (contractors) oraz podwykonawców (subcontractors). Jeżeli jesteś głównym wykonawcą w systemie CIS, masz obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Podatkowym. Musisz także przestrzegać pewnych zasad co do tego jak płacić podwykonawcom.


Do głównych obowiązków wykonawcy należą:

Weryfikacja podwykonawców
Płacenie podwykonawcom w odpowiedni sposób – potrącanie podatku
Płacenie potrąconego podatku do HMRC
Wystawianie podwykonawcom potwierdzeń potrącania podatku
Wysyłanie miesięcznych deklaracji do HMRC
Prowadzenie ewidencji powyższych czynności


Jesli jesteś wykonawcą (Contractor) działającym w ramach Construction Industry Scheme (CIS) musisz informować urząd podatkowy HMRC o płatnościach dla podwykonawców (subcontractors). Informacje te przekazywane są do HMRC w cyklu miesięcznym. Informacja ta jest przekazywana poprzez składanie miesięcznych deklaracji CIS (CIS monthly return) Wszystkie informacje dotyczące płatności powinny być dodatkowo ewidencjonowane na potrzeby potencjalnej inspekcji z HMRC.


Miesięczna deklaracja podwykonawców zawiera:

Dane podwykonawców, UTR, numer weryfikacyjny
Dane twojej firmy
Numer PAYE firmy
Kwoty, które zapłaciłeś podwykonawcom
Wszelkie potrącenia takie jak podatek, materiały


Każda miesięczna deklaracja zawiera potwierdzenie, że podwykonawcy są zarejestrowani jako osoby samozatrudnione (self-employed) i nie pracują dla Ciebie na zasadzie zatrudnienia. Deklaracja zawiera również potwierdzenie, że wszyscy podwykonawcy zostali zweryfikowani. W wypadku, gdy Twój podwykonawca nie może zostać zweryfikowany (brak NIN, brak UTR) masz obowiązek potrącić 30% podatku zamiast standardowych 20%.


Having previously experienced numerous delays in the completion of my accounts and submission to the relevant authorities by previous accountants, I have to say how much of a refreshing change it has been to have everything dealt with on time By ABS-Service Ltd.

Jaroslaw Zeglen Director

I dreaded each quarter as it came around until I met with the team at ABS-Service Ltd. For the last couple of years all I have had to do is present my paperwork by an agreed date and everything is taken care of. We then had a further chat and I have been able to reduce my VAT bill by over 50%.

Merry Beacham Marketing Manager

We've been dealing with ABS-Service Ltd for 3 years now and have always found their industry knowledge, expert advice and professional service provided by the 'Team' at ABS-Service Ltd a great resource for our company.

Sharon Laxtton Support Staff