Firmy Limited

Rejestracja Firmy Limited

Jest to rodzaj działalności, który pod wieloma względami przypomina polską spółkę z o. o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). Oczywiście są pewne różnice, podczas gdy wiele osób w dalszym ciągu woli prowadzić działalność jako osoba samozatrudniona lub partnership. Prawie wszystkie znaczące przedsiębiorstwa działają jako Firmy Limited.

Do głównych zalet prowadzenia działalności jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należą:

Podatki

Osoby samozatrudnione i partnership płacą podatek dochodowy. Firmy płacą podatek korporacyjny od swoich zysków. Firmy Limited posiadają o wiele szerszą gamę ulg oraz kosztów, które redukują zysk firmy, a co za tym idzie, obniżają kwotę płaconego podatku. Jednym z decydujących czynników przy rejestracji firmy limited, jest właśnie oszczędność podatku.

Większość doradców finansowych doradza zarejestrowanie Firmy Limited przy obrocie wynoszącym około £50.000 lub zysku netto £15.000. Jest to poziom dochodów, który zapewnia oszczędność podatku w porównaniu do innych form prowadzenia działalności gospodarczej.

Szybkość

Firmę Limited można otworzyć w ciągu 24h. Nie ma żadnych ograniczeń, co do kapitału zakładowego, a do rejestracji wystarczy nam jeden akcjonariusz, który może jednocześnie pełnić funkcję dyrektora. Nie ma żadnych restrykcji, jeżeli chodzi o narodowość i wiek akcjonariuszy. Firma MUSI posiadać adres w Wielkiej Brytanii.

Oddzielna osobowość prawna

Spόłka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną niezależną od zarządu i członkόw firmy - udziałowcόw (akcjonariuszy).

Ograniczona odpowiedzialność

Ochrona uzyskana poprzez ograniczoną odpowiedzialność jest prawdopodobnie najważniejszą zaletą posiadania Firmy Limited. Członkowie (udziałowcy) firmy są odpowiedzialni tylko do wysokości wniesionego wkładu (kapitału). W razie problemów finansowych firmy jedyną stratą udziałowców jest kwota zapłacona za akcje i ewentualne pożyczki, których udzielili swojej firmie. Majątek osobisty nie podlega żadnemu ryzyku.

Ochrona ta jest jednak nieważna w wypadku przestępstwa gospodarczego. Osoby zarządzające firmą mają prawny obowiązek nie zaciągać zobowiązań, jeżeli mają jakiekolwiek podstawy, aby sądzić, że firma może mieć problemy z ich spłatą. Jeżeli wierzyciele stracą pieniądze jako efekt oszustwa, wtedy też odpowiedzialność dyrektora jest nieograniczona.

Profesjonalizm

Spółka LTD ma renomę międzynarodową, forma tej działalności jest rozpoznawana na całym świecie. Firma, która znajduje się w rejestrze zyskuje na wiarygodności, a jednocześnie klienci mają pewność, że podejmują współpracę z rzetelnym przedsiębiorcą.

Rejestracja


Użycie Naszego Biura jako Adresu Firmy Limited £120.00/Rok

Dla klientów, którzy często zmieniają adres lub po prostu nie mają czasu na zajmowanie się korespondencją przychodzącą z Companies House, Corporation Tax Office oraz innych urzędów oferujemy usługę Registered Office Address, czyli użyczenie naszego adresu jako adresu spółki.

Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzacie sobie Państwo czas oraz podnosicie prestiż spółki poprzez unikanie ciągłych zmian adresu, co może budzić podejrzenia u potencjalnych kontrahentów.

Około 30% naszych klientów decyduje się na skorzystanie z tej usługi. Największe zalety to:

 • Urzędowe dokumenty trafiają bezpośrednio do księgowego
 • Księgowy ponosi odpowiedzialność za dotrzymanie terminów rozliczeń, deklaracji podatkowych itp.
 • Uniknięcie stresu za każdym razem, kiedy widzisz kopertę z Urzędu Podatkowego
 • Oszczędność czasu na zajmowanie się każdym, nie zawsze waznym listem
 • Brak konieczności informowania urzędów o zmianie adresu
 • Posiadanie adresu w UK nawet, jeżeli żyjesz poza jej granicami

Zmiana Nazwy Firmy lub Detali/ Ilości Udziałowców

Wybόr nazwy firmy jest ograniczony tylko do nazw ktόrych nikt nie używa i ktόre zgodne są z regułami nadawania nazw. W momencie zarejestrowania firmy nikt inny nie może użyć jej nazwy. W wypadku partnership i samozatrudnienia taka ochrona nie występuje. Wybór nazwy firmy jest bardzo ważny jednak jeżeli z jakiegoś powodu zdecydujemy się ją zmienić istnieje taka możliwość.

Etapy zmiany nazwy firmy:

 • Firma musi wydać specjalną rezolucję podczas generalnego zebrania
 • Firma musi wydać specjalną rezolucję na piśmie, że nazwa Firmy ma być zmieniona na nowa nazwę
 • Rezolucja musi być złożona do Companies razem z opłatą £10 oraz specjalnym dokumentem: obwieszczeniem o zmianie nazwy

ABS SERVICE Ltd. może dokonać wszystkich powyższych zmian w ciągu zaledwie 24-godzin!

 


Rozliczenie Podatku dla Firm Limited (Corporation Tax)

Firmy Limited muszą płacić podatek dochodowy od osób prawnych od uzyskanego zysku. Firmy Limited powinny być także zarejestrowane w systemie PAYE w celu opłacania podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne od swoich pracowników (również dyrektorów).

W odróżnieniu od podatku dochodowego oraz VAT, w wypadku podatku dochodowego od osób prawnych data składania deklaracji podatkowej oraz płacenie podatku nie są takie same. Zapłata podatku musi nastąpić przed złożeniem deklaracji podatkowej a dokładnie mówiąc:

 • Musisz zapłacić podatek od osób prawnych nie później niż 9 miesięcy po zakończeniu roku rozliczeniowego swojej Firmy.
 • Musisz złożyć deklarację podatkową nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu roku rozliczeniowego swojej Firmy.

ABS SERVICE Ltd. pomoże Państwu w:

 • Wyliczeniu zysku przedsiębiorstwa w oparciu o dostarczone informacje
 • Przygotowaniu deklaracji podatkowej (Company Tax Return) oraz złożeniu jej do odpowiednich urzedów, czyli Corporation Tax Office oraz Companies House

 


Annual Return £40.00

Annual Return jest swojego rodzaju sprawozdaniem dotyczącym pewnych informacji na temat firmy. Jest on dokumentem zupełnie odrębnym od rozliczenia firmy. Annual Return jest przygotowywany raz do roku dokładnie co dwanaście miesięcy. Annual return musi zawierać następujące informacje:

 • Nazwę firmy
 • Numer rejestracyjny firmy
 • Typ firmy np. prywatna lub publiczna
 • Adres, pod którym firma jest zarejestrowana
 • Adres, pod którym trzymane są rejestry firmy, jeżeli inny od powyższego
 • Główna działalność firmy
 • Imię, adres, data urodzenia, narodowość, zawód dyrektora firmy
 • Data, do której przygotowywany jest Annual Return
 • Kapitał akcyjny
 • Emisyjny kapitał akcyjny
 • Dane udziałowców

 


Zamkniecie Firmy Limited

Proces zamknięcia firmy limited zależy od sytuacji finansowej Firmy. W wypadku firm, które posiadają zobowiązania w momencie zamknięcia stosuje się proces likwidacji. Jest to proces prawny, podczas którego wyznacza się likwidatora firmy, który przeprowadza kolejne etapy prowadzące do zamknięcia firmy.

Występują trzy główne rodzaje likwidacji:

 • Dobrowolna likwidacja Udziałowców. W tym wypadku udziałowcy decydują się zlikwidować firmę, która posiada wystarczające środki na to, by zapłacić wszystkie zobowiązania wobec swoich wierzycieli. Udziałowcy sami wyznaczają likwidatora i płacą mu za jego usługi (z majątku firmy).
 • Dobrowolna likwidacja Wierzycieli. W tym wypadku również udziałowcy decydują się zlikwidować firmę, ale firma nie posiada wystarczających środków na to by zapłacić wszystkie zobowiązania wobec wierzycieli. Wierzyciele wyznaczają likwidatora i płacą mu za jego usługi (z majątku firmy, jeżeli takowy istnieje).
 • Przymusowa likwidacja. W tym wypadku sąd wydaje nakaz likwidacji. Z reguły nakaz ten jest wydawany na wniosek kogoś, komu firma dłużna jest pieniądze. W niektórych wypadkach o taki nakaz mogą wystąpić dyrektorzy firmy, zazwyczaj w wypadku, gdy ani oni ani udziałowcy nie są w stanie pokryć kosztów dobrowolnej likwidacji. Sąd wyznacza oraz pokrywa koszt likwidatora. Sąd może odzyskać część lub całość tych kosztów poprzez sprzedaż majątku firmy.

Alternatywną i o wiele prostszą metodą zamknięcia firmy jest Rozwiązanie firmy (Dissolution).

Jest to idealny sposób do zamykania firm, które nie mają żadnych długów. Metoda ta może użyta również do zamknięcia niewypłacalnych firm, ale w tym wypadku zamknięcie firmy nie jest gwarantowane. Najogólniej rzecz biorąc metoda to polega na:

 • Stopniowym zaniechaniu wszelkiej działalności gospodarczej
 • Poinformowaniu pracowników oraz wystawienie P45
 • Odwołanie rejestracji na VAT
 • Spłaceniu wszelkich wierzycieli w tym HMRC
 • Poinformowanie odpowiednich urzędów
 • Zamknięcie konta bankowego
 • Dokonaniu rozliczenia
 • Sprzedaży majątku firmy
 • Proporcjonalne rozdystrybuowanie majątku pomiędzy udziałowców
 • Złożenie odpowiedniego wniosku do Companies House

 


SZUKAŁEŚ, ALE NIE ZNALAZŁEŚ DLA SIEBIE ODPOWIEDZI?

KONTAKT Z NASZYMI EKSPERTAMI

Agnes FilipowiczCEO Director/Accountant
Patricia CharltonBookkeeper

Adres Biura

 • 370-372 West Road (Upstairs)
  NE4 9JY, Newcastle upon Tyne
  Phone: +44 (0191) 44 777 67
  Email: office@abs-service.co.uk

Nasze Certyfikaty

Konsultacje

• TELEFON DO URZEDOW £15.00
• REFERENCJE £25.00
• ZMIANA ADRESU W HMRC £25.00
• LISTY DO URZEDOW £30.00