Pracodawca

Rejestracja Pracodawcy £45.00

Każda firma zamierzająca zatrudniać pracowników w UK, również dyrektorów, musi zostać zarejestowana jako Pracodawca (Employer) w brytyjskim HMRC na min. cztery tygodnie przed przyjęciem pierwszej osoby do pracy.

Każdy Pracodawca jest prawnie zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania bieżących oraz rocznych rozliczen z pracownikami według zasad systemu

PAYE - Pay As You Earn (płatność przy wypłacie). Pay As You Earn jest uniwersalną, ogólnie przyjetą formą rozliczania pracowników oraz naliczania oplat skarbowych odpowiadającym polskim zaliczkom, pobieranym przez pracodawców na podatek dochodowy oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Rejestracja


Paye & CIS (Construction Industry Scheme)

Sam fakt, że posiadasz pracownika nie znaczy automatycznie, że musisz się zarejestrować jako pracodawca. Obowiązek rejestracji występuje w wypadku, gdy spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • Twój pracownik posiada już inną pracę
 • Pracownik otrzymuje państwową bądź zawodową emeryturę
 • Płacisz im powyżej progu PAYE
 • Płacisz im powyżej dolnego progu zarobków na potrzeby NI
 • Zapewniasz im dodatki do pensji (samochód, mieszkanie)

Jeżeli musisz się zarejestrować, możesz to zrobić do czterech tygodni przed datą pierwszej wypłaty. Pamiętaj, że czasami konieczność rejestracji występuje nawet jeżeli jesteś jedyną osobą pracującą w biznesie! Jeżeli prowadzisz firmę ltd, będziesz zarówno pracodawcą, jak i pracownikiem. Jeżeli spełniasz którykolwiek z powyższych warunków, będziesz musiał się zarejestrować.

 


Payroll

Payroll, czyli popularna lista płac to kalkulacja oraz zapis płac oraz potrąceń dotyczących Twoich pracowników.

Payroll pokrywa wszelkie płatności:

 • Wypłata
 • Nadgodziny
 • Prowizje i bonusy
 • Płaca za okres urlopowy
 • Płatności ustawowe (chorobowe, macierzyńskie)

Payroll pokrywa również składki, które odprowadzasz na National Insurance Number oraz podatek dochodowy dla swoich pracowników.

Jest rzeczą absolutnie niezbędną, abyś płacił swoim pracownikom właściwą kwotę oraz odprowadzał odpowiednie składki.

Ustawodawstwo podatkowe w UK jest stosunkowo liberalne, jednak jakiekolwiek zaniedbania w stosunku do pracowników traktowane są bardzo poważnie i rygorystycznie.

ABS SERVICE LTD specjalizuje się w przygotowywaniu miesięcznych list płac. Dzięki użyciu specjalnego oprogramowania do prowadzenia payroll jesteśmy w stanie obsłużyć firmy nawet z wysoką liczbą pracowników i otrzymujących wszelkie rodzaje płatności (dywidenda, prowizje itp.)

 


Contractor Under CIS (Construction Industry Scheme)

Construction Industry Scheme (CIS) reguluje zasady dotyczące głównych wykonawców (contractors) oraz podwykonawców (subcontractors). Jeżeli jesteś głównym wykonawcą w systemie CIS, masz obowiązek zarejestrowania się w Urzędzie Podatkowym. Musisz także przestrzegać pewnych zasad co do tego jak płacić podwykonawcom.

Do głównych obowiązków wykonawcy należą:

 • Weryfikacja podwykonawców
 • Płacenie podwykonawcom w odpowiedni sposób – potrącanie podatku
 • Płacenie potrąconego podatku do HMRC
 • Wystawianie podwykonawcom potwierdzeń potrącania podatku
 • Wysyłanie miesięcznych deklaracji do HMRC
 • Prowadzenie ewidencji powyższych czynności

Jesli jesteś wykonawcą (Contractor) działającym w ramach Construction Industry Scheme (CIS) musisz informować urząd podatkowy HMRC o płatnościach dla podwykonawców (subcontractors). Informacje te przekazywane są do HMRC w cyklu miesięcznym. Informacja ta jest przekazywana poprzez składanie miesięcznych deklaracji CIS (CIS monthly return) Wszystkie informacje dotyczące płatności powinny być dodatkowo ewidencjonowane na potrzeby potencjalnej inspekcji z HMRC.

Miesięczna deklaracja podwykonawców zawiera:

 • Dane podwykonawców, UTR, numer weryfikacyjny
 • Dane twojej firmy
 • Numer PAYE firmy
 • Kwoty, które zapłaciłeś podwykonawcom
 • Wszelkie potrącenia takie jak podatek, materiały

Każda miesięczna deklaracja zawiera potwierdzenie, że podwykonawcy są zarejestrowani jako osoby samozatrudnione (self-employed) i nie pracują dla Ciebie na zasadzie zatrudnienia. Deklaracja zawiera również potwierdzenie, że wszyscy podwykonawcy zostali zweryfikowani. W wypadku, gdy Twój podwykonawca nie może zostać zweryfikowany (brak NIN, brak UTR) masz obowiązek potrącić 30% podatku zamiast standardowych 20%.

 • Miesięczna Deklaracja CIS (Zerowa) £25.00
 • Miesięczna Deklaracja CIS £35.00

SZUKAŁEŚ, ALE NIE ZNALAZŁEŚ DLA SIEBIE ODPOWIEDZI?

KONTAKT Z NASZYMI EKSPERTAMI

Agnes FilipowiczCEO Director/Accountant
Patricia CharltonBookkeeper

Adres Biura

 • 370-372 West Road (Upstairs)
  NE4 9JY, Newcastle upon Tyne
  Phone: +44 (0191) 44 777 67
  Email: office@abs-service.co.uk

Nasze Certyfikaty

Konsultacje

• TELEFON DO URZEDOW £15.00
• REFERENCJE £25.00
• ZMIANA ADRESU W HMRC £25.00
• LISTY DO URZEDOW £30.00